17 november 08:15 - 17:007A Odenplan

SÅ LYCKAS DU MED DIGITAL TRANSFORMATION
Missa inte höstens konferens. Digital transformation OFFENTLIG SEKTOR 2020 den 17 november. Digital transformation är större än ett enskilt digitaliseringsprojekt och påverkar hela organisationen. Vikten av att snabba på den digital transformationen blir ännu tydligare av COVID-19 och dess påverkan på vårt samhälle. 

Genom att nyttja digitala teknologier läggs grunden för nya affärsprocesser, tjänster och upplevelser som möter förändrade krav från kunder och medborgare och men också ökade säkerhetsrisker.

Hur redo är offentlig sektor för alla de utmaningar som både påverkar organisationer i grunden och bland annat styrs av nya direktiv från EU och omvälvande händelser i vår omvärld. Delta på plats eller via digital live sändning. Du väljer det alternativ som passar dig bäst.

Få 1 000 kr i boka nu rabatt. Du betalar endast 3 995 kr plus moms (ordinarie pris  är 4 995 kr plus moms) när du deltar på plats. Erbjudandet gäller till och med  den 17 augusti. Du kan även delta på konferensen via digital livesändning för 2 495 kr plus moms. 


HÖSTENS KONFERENS VÄNDER SIG TILL

Konferensen Digital Transformation OFFENTLIG SEKTOR 2020 den 17 november
 är speciellt gjord för dig som är CIO, IT-direktör, IT-chef, IT-strateg, CDO, e-tjänsteutvecklare, e-förvaltare, digitaliseringsansvarig, verksamhetschef, förändringsledare, verksamhetsarkitekter, teamledare. Digital transformation av offentlig sektor är kritiskt och mycket viktigt. Digital transformation skapar genomgripande förändring. Denna superintressanta konferensdag modereras av Kenneth Zetterberg.

Lär från keynotes, praktikfall, forskare och experter. Nätverka med andra deltagare, utställare och konferensens samarbetspartners. Du kommer att få med dig massor av nya infallsvinklar på dina utmaningar samt idéer och konkreta tips om framtida möjligheter inom digital transformation.

REDAN KLARA TALARE

 • Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier
 • Göran Lindsjö, Internationell AI-rådgivare, Governo
 • Daniel Antonsson, Strateg, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning
 • Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult, Broryd industrier AB
 • Malin Klintborg, uppdragsledare för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet
 • Jenny Carlstedt, Digitaliseringsstrateg samhällsbyggnad, Sweco
 • Birger Tenow, Solutions Consultant, Blue Prism Nordic
 • Sandra Barouta Elvin, National Security Officer, Microsoft
 • Andreas Leifsson, Omvärlds- och marknadsanalytiker, Inera
 • Joel Hellermark, VD & Grundare, Sana Labs
 • Tony McCarrick, Digitaliseringsstrateg, Södertälje Kommun
 • Mikael Österlund, Strategist and Architect, Samverkansprogrammet, Pensionsmyndigheten
 • Carolina Emanuelson, Partner Manager, Hack for Sweden & Hack the Crisis Sweden


DELAR UR PROGRAMMET

Under konferensen kommer vi ta fasta på hur du ska lyckas med en digital transformation. Här är några av de områden vi kommer att beröra.

 • Efter Corona krisen (när det nu är) vad händer?
   • Digitalisering - Vad väntar vi på?
   • Den digitala transformationen i offentlig sektor världen över
   • Så påverkas organisationer och invånare  av digitaliseringen
   • Så flyttar vi fram offentlig sektor mot en datadriven samhällsbyggnadsprocess
   • Nyttan av ny teknik i våra framtida smarta städer
   • Förändringsledning - så leder du i komplex förändring
   • Organisation - så organiserar du för att stötta verksamheten framgångsrikt
   • Digitala medarbetare i offentlig sektor
   • Internets nytta och möjlighet i kristider
   • AI möjliggör framtidens kompetensutveckling
   • Cybersäkerhet - hur förbereder och skyddar du organisationen mot hot i en allt mer digitaliserad värld?
   • Hack for Sweden - plattformen för medborgardriven innovation för ett Sverige 4.0


      FÖRDJUPNING - 3 TEMA X 2 PASS

      Under del av eftermiddagen får du möjlighet att fördjupa dig inom tre olika tema med 2 pass inom respektive tema.

      • TEMA A - Samhället
      • TEMA B - Kommunen
      • TEMA C - Välfärden

      ________________________

      NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER - SPONSOR/UTSTÄLLARE/SAMARBETSPARTNER. 

      Klicka här för att kontakta ansvarig för sponsorer, utställare och samarbetspartners för konferensen Digital transformation OFFENTLIG SEKTOR 2020. 

      Anders Ekholm
      senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier

      KEYNOTE - Efter Corona krisen (när det nu är) vad händer?

      Anders Ekholm var sedan 2014 vVD, men numera senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och har en bred erfarenhet från Regeringskansliet där han arbetat med kvantitativ nationalekonomi och har bla varit analyschef på Socialdepartementet men även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Han har bland annat arbetat med utveckling av och analyser med mikrosimuleringsmodeller, bland annat med demografi, hälsa, arbetsmarknad, utbildning, skatter och transfereringar.

      Anders har även arbetat som IT-projektledare, tex för att utveckla det system som staten budgeterar, distribuerar och följer upp statsbudgeten. Anders sitter i olika styrelser för vård och omsorg, AI-start-ups, samt är ordförande i Storstockholms diabetesförening. Han är även en ofta anlitad rådgivare och talare för inspiration och nya lösningar inom olika samhällssektorer. Anders har även publicerat en rad rapporter, kapitel och artiklar om digitalisering och styrning av offentliga verksamheter.

      Göran Lindsjö
      Internationell AI-rådgivare, Governo

      KEYNOTE - Den digitala transformationen i offentlig sektor världen över

      Göran tar oss med på en resa ut i världen. Han beskriver hur olika snabbt den digitala transformationen sker i olika regioner, länder och kontinenter. Det gäller både företag och offentlig sektor. Vad beror det på och vad innebär det i närtid och på sikt? Vad prioriterar man och hur samarbetar man? Och kanske framförallt, vad innebär den snabba utvecklingen världen över för svensk del?  

      Göran medverkar från USA via länk.

      Göran Lindsjö

      Göran är rådgivare inom strategiska digitaliseringsfrågor med specialisering på AI. Han har en bakgrund som serieentreprenör, företagsledare och styrelsemedlem inom digitalisering och AI. Göran är bosatt i USA och arbetar där med ett nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom digitalisering och AI. Göran har tidigare från Regeringskansliet arbetat med digitalisering och med styrningsfrågor inom svensk offentlig förvaltning liksom varit Sveriges representant i EU i olika digitaliseringsfrågor. Han stöttar flera myndigheter med regeringsuppdrag inom digitalisering och är bl a Founding Fellow till AI Innovation of Sweden. Göran utbildar företagsledningar, politiker, myndighetsledningar och kommunledningar. Han deltar i styrgrupper och är föreläsare internt på företag, på konferenser och universitet.

      Klara Palmberg Broryd
      PhD i komplexitet och konsult i Broryd industrier

      KEYNOTE - Hur man leder förändring i komplexitet

      Många ledare upplever en hög grad av komplexitet. I sin föreläsning kommer Klara att ge modeller för att skilja mellan vad som är enkelt, komplicerat och komplext. Vidare kommer du att få ta del av angreppssätt att använda för det komplexa. Föreläsningen utgår från Klaras forskning  och erfarenhet, bl.a. som strategi- och förnyelsedirektör och biträdande stadsdirektör i Nacka kommun. 

      Klara Palmberg Broryd

      Klara har en bred erfarenhet som chef och förändringsledare. De senaste sju åren har Klara arbetat i Nacka kommun i huvudsak som strategi- och förnyelsedirektör med ansvar för digitalisering, kommunikation, förnyelse och service. Sista året var Klara även biträdande stadsdirektör. Hon har en djup förståelse för offentlig sektors utmaningar och driver som konsult och forskare flera projekt som innebär samspel mellan olika aktörer och om att driva förnyelse i våra komplexa offentliga system. Klara är civilingenjör och teknisk doktor i Kvalitetsteknik från Luleå tekniska universitet och idag affilierad forskare på Handelshögskolan i Stockholm.  

      Daniel Antonsson
      Strateg, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

      Här och Nu och Framtiden

      Vart är vi på väg? Daniel har lång erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor. DIGG har fått uppdraget av regeringen att leda flera nationella digitaliseringsinitiativ och inom EU pågår mycket inom området. Daniel ger en överblick över vad som händer just nu och skissar på en rimlig framtidsbild.

      Malin Klintborg
      uppdragsledare för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet

      Så flyttar vi fram offentlig sektor mot en datadriven samhällsbyggnadsprocess

      Grunden till all datadriven utveckling är tillgången till data. Ska data kunna konsumeras av nationella system måste data vara nationellt standardiserad och tillgänglig för alla. Lantmäteriet har nu regeringens uppdrag att till 2022 standardisera och tillgängliggöra minst två dataset i samhällsbyggnadsprocessen. Samtidigt är Lantmäteriet en av myndigheterna i de regeringsuppdrag som drivs av Myndigheten för digitalisering, där ett nationellt ramverk för grunddata ska etableras samt en infrastruktur för ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och med offentlig sektor. Kom och lyssna till hur Lantmäteriet i samverkan med kommuner, myndigheter och privat sektor jobbar mot en datadriven offentlig sektor med fokus på samhällsbyggnadsprocessen.

      Malin Klintborg

      Just nu arbetar Malin med Lantmäteriets regeringsuppdrag med syfte att nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Det är flera pågående regeringsuppdrag som bland annat handlar om att öka digitaliseringen och standardiseringen av grunddata samt att göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. För Malin som uppdragsledare innebär det samverkan med Sveriges 290 kommuner, cirka 40 myndigheter och aktörer i byggsektorn.

      Malin blev vinnare av Donald Davies Stipendium 2018 samt Årets projektledare inom samhällsbyggnad 2019 (utsedd av Cowi)

      Jenny Carlstedt
      Digitaliseringsstrateg samhällsbyggnad, Sweco

      Nyttan av ny teknik i våra framtida smarta städer

      Teknikutvecklingen som sker är redan en del av vår vardag och i våra städer – något som vi alla behöver förhålla oss till, men också något som vi behöver ta ägandeskap över. Vi behöver fundera på hur och var vi ska investera för att skapa de nyttor som vi önskar. Föredraget kommer prata om nyttodriven utveckling för att stadens digitala transformation ska skapa de trygga, inkluderande och hållbara samhällen som vi önskar leva och bo i.

      Jenny Carlstedt

      Jenny Carlstedt är en av Swecos IT-konsulter och leder idag Swecos expertnätverk inom Smarta städer och samhällen, med experter från samhällsbyggnadssektorns alla olika discipliner. Jenny arbetar med digitaliseringsfrågor från tidigare skeden, genom hela samhällsbyggnadsprocessen, till digitaliseringens möjligheter i den smarta stadens förvaltning och drift.

      Birger Tenow
      Solutions Consultant, Blue Prism Nordic

      Digitala medarbetare i offentlig sektor

      Med minskade resurser, ökad arbetsbelastning, stort rekryteringsbehov, krav på regelefterlevnad, GDPR och datasäkerhet samt växande krav på digitalisering från medborgarna, är det inte konstigt att ledare inom offentlig sektor har svårt att se hur ekvationen ska gå ihop. 

      • Är det möjligt att flytta fokus från att vara reaktiv till att istället bli proaktiv? 
      • Är det möjligt att involvera verksamheten mer i digitaliseringen för att minska beroendet av IT? 
      • Kan verksamheten helt eller delvis fortsätta även om personalen är sjukskriven? 

      Under denna session så får du ta del av hur olika organisationer använder digitala medarbetare för att transformera sin verksamhet.

      Birger Tenow

      Birger arbetar på Blue Prism med att hjälpa organisationer i Norden inom offentlig sektor att digitalisera och automatisera mer med hjälp av digitala medarbetare.

      Sandra Barouta Elvin
      National Security Officer på Microsoft

      Cybersäkerhet - hur förbereder och skyddar du organisationen mot hot i en allt mer digitaliserad värld?

      • Digital transformation & cybersäkerhet - en högaktuell ledningsfråga
      • Nya metoder, verktyg och möjligheter att  förebygga och bekämpa hot
      • Tankar om framtiden - vad händer runt hörnet?

      Sandra Barouta Elvin

      Sandra har tidigare IT-säkerhetschef på H&M. Hon har över 20 år i olika IT-roller inom såväl privat som offentlig sektor, varav 9 år inom Info/IT-säkerhet.

      Andreas Leifsson
      omvärlds- och marknadsanalytiker, INERA

      Beskrivning, utifrån statistik, hur organisationer och invånare påverkas av digitaliseringen

      Presentationen innefattar ett antal nedslag, som tillsammans ger en helhetsbild av hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna inom välfärden. Avsikten är att, utifrån sex olika perspektiv, beskriva:

      • Hur digitaliseringen påverkar organisationer på olika sätt, och förändrar spelplanen
      • Hur digitaliseringen tas emot av olika målgrupper

      Andreas Leifsson

      Andreas Leifsson kartlägger hur digitaliseringen av kommuner och regioner utvecklas. Det sker exempelvis genom invånartjänsterna som Inera driver, vilka bl.a. innefattar 1177 Vårdguiden.

      Joel Hellermark
      VD & Grundare Sana Labs

      AI möjliggör framtidens kompetensutveckling

      I en värld där mängden medicinsk kunskap fördubblas var 3e månad, berättar Sana Labs VD hur AI kan förstärka och förbättra kompetensutveckling genom effektiv inlärning. I samarbete med några av världens största sjukvårdssystem, levererar Sana Labs individanpassad kompetensutveckling av personal. Lär dig mer om hur du kan få ut värdet av utbildning — genom att varje anställd rekommenderas rätt innehåll, vid rätt tillfälle. 

      Joel Hellermark

      Joel is the Founder and CEO of Sana Labs, a leading AI company focused on learning. An enterprising child, Joel taught himself to code in C at age 13 and founded his first company, a video recommendation technology, at 16. Joel is an appointed AI-specialist by the Swedish government and was named Sweden's 'top talent' 2018 by Veckans Affärer. In 2019, The Guardian named Joel one of ten people under 35 changing the world for the better. Joel's work on the Sana technology has been featured in leading forums including NAACL, SXSW, Fast Company, TED, BBC, Forbes, Business Insider, Yahoo Finance, Cheddar, Slush, Cognition X, Financial Times, The Guardian, and Wired

      Tony McCarrick
      Digitaliseringsstrateg, Södertälje Kommun

      Digitalisering - Vad väntar vi på?

      I Södertälje kommun tar vi ett samlat grepp om digitaliseringen för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt och möta våra medborgare i en allt mer digitaliserad värld.

      VI har ett starkt fokus på  att höja förändringstakten, ta vara på synergieffekter samt öka mervärdet för såväl medborgare som medarbetare i kommunen.

      Tony kommer att berätta om hur det jobbar med processer inom AI , IoT RPA, Öppna data och i hur Södertälje arbetar med synergier mellan dessa för att bygga eko system som ger mervärde. Tony kommer visa på tydliga exempel där Södertälje tagit digitaliseringen ett steg längre än många andra.

      Tony McCarrick

      Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i allt utvecklingsarbete.

      Mikael Österlund
      Strategist and Architect at eSamverkansprogrammet, Pensionsmyndigheten

      Så skapar eSam verkstad i digital samverkan

      För att möta samhällsutmaningarna på ett effektivt sätt utifrån privatpersoner och företagarnas perspektiv behöver offentliga organisationer samverka i allt större utsträckning. Mikael Österlund berättar om det arbete som pågår inom eSam med att driva på, att skapa förutsättningar för och stödja samt skapa verkstad i digitaliseringsarbetet.

      Mikael Österlund

      Mikael Österlund har en lång erfarenhet från digitaliseringsarbete och samverkan inom offentlig sektor och arbetar inom eSams kansli med strategiska frågor och arkitekturfrågor som är gemensamma för de 27 myndigheter och SKR som ingår i eSam.

      Carolina Emanuelson
      Partner Manager, Hack for Sweden & Hack the Crisis Sweden

      Hack for Sweden - plattformen för medborgardriven innovation för ett Sverige 4.0

      Vilka utmaningar står Sverige som välfärdssamhälle inför och vem ska lösa dem?

      Hör Carolina Emanuelson berätta om regeringsuppdraget som på 2 år gick från ett årligt myndighetshackathon till en folkrörelse där hela innovationsekosystemet samarbetar för att skapa innovativa lösningar på Sveriges främsta samhällsutmaningar. Vad är medborgardriven innovation och vilken roll spelar öppna data i detta?

      Sverige står inför en mängd utmaningar som behöver lösas. Offentlig sektor kommer inte kunna göra det på egen hand, inte heller privat sektor. Samarbete över traditionella gränser har aldrig varit viktigare liksom inkludering av Sveriges medborgare som både kan adressera kritiska områden och vara med att ta fram lösningar. Innovationsprocessen behöver demokratiseras och inte ägas av enskilda aktörer.

      I denna föreläsning får du en bild av:

      • Sveriges innovationssystem, utmaningar och möjligheter
      • Vikten av öppna data för innovativa lösningar för ökad samhällsnytta
      • Medborgardriven innovation - på riktigt
      • Presentation från vinnarna i Hack for Sweden 2019, Labour Market - från idé till Sveriges första digitala SYV och hur de ställde om i samband med Covid-19
      • Världens största digitala hackathon - Hack for Earth, Powerd by Hack for Sweden

      Carolina Emanuelson

      Carolina har bakgrund från både privat och offentlig verksamhet och har arbetat inom IT-sektorn i nästan 20 år. I lite mer än 1 år var hon en av nyckelpersonerna i att utveckla och driva Hack for Sweden - regeringsuppdraget för medborgardriven innovation och ökad användning av öppna data. På kort tid gick Hack for Sweden från att vara ett årligt hackathon till en rörelse med en närvaro 365 dagar om året, nationellt men också internationellt. Med en inställning om att 'allt är möjligt' ser hon inga gränser för vad som kraften i medborgardriven innovation kan skapa!

      Kenneth Zetterberg
      Moderator

      VÄRD FÖR DAGEN

      Kenneth Zetterberg har mer än 20 års erfarenhet av utveckling IT, e-förvaltning och digitalisering. Kenneth har förutom olika roller som konsult och  strategisk rådgivare, även varit Kvalitets och processchef på ett större energiföretag. I rollen som konsult har Kenneth främst agerat inom offentlig sektor med flera strategiska digitaliseringsuppdrag hos några stora kommuner och SKR (Sveriges kommuner och Regioner). Bl.a. har Kenneth varit projektledare för utvecklingen av DelaDigitalt.se och regeringsuppdraget Serverat – Förenklat företagande. 

      De senaste åren har Kenneth haft uppdrag hos Naturvårdsverket där han bl.a. är programledare inom miljösektorns digitaliseringssamverkan Smart Miljöinformation. Kenneth har också varit gruppledare arkitektgruppen i regeringsuppdraget Säkert och effektivt informationsutbyte som samordnades av Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG. “Att förstå och leda människor och grupper i förändringsresan och samtidigt använda teknikens möjligheter är det jag brinner för.”, säger Kenneth

      6 SKÄL TILL VARFÖR DU SKALL GÅ PÅ DIGITAL TRANSFORMATION OFFENTLIG SEKTOR 2020

      • Lyssna på och lär av marknadens mest efterfrågade experter
      • Få tips och idéer om hur andra organisationer framgångsrikt arbetar med digital transformation
      • Ta del av nationella och internationella trender inom digital transformation
      • Få input till det egna organisationens strategiarbete
      • Knyt viktiga kontakter och träffa branschkollegor
      • Träffa kunniga leverantörer på digital transformation i utställningsytan

       Boknings- och betalningsvillkor. Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Du kan själv ändra namn och uppgifter genom att ”Uppdatera” din biljett. 

       Om en konferens av någon anledning måste flyttas till ett nytt datum  längre fram så gäller givetvis din biljett även för det nya datumet. I det fall NOWBiZ istället väljer att helt ställa in konferensen och inte genomföra den alls längre fram krediteras du det inbetalda beloppet minus 10%

       För dig som väljer biljettalternativet "delta digitalt via live sänding". 1 vecka innan konferensen får du ett personligt mail med information gällande den digitala versionen. I det mailet får du en personlig länk till plattformen där live sändningen sker. Där finns också chatrum ifall du vill ställa frågor till talarna. 

       Våra betalningsvillkor är 20 dagar netto och vi fakturerar normalt, genom att skicka en PDF-faktura till angiven e-postadress, inom 5 arbetsdagar. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta med 10%

       NOWBiZ Business Events

       We connect Business Executives!